Start

Vi är en grupp företag som samarbetar för att underlätta för företag att klara av GDPR  (General Data Protection Regulation). Vi anordnar Workshops, föreläsningar och utbildning.

Våra säkerhetstekniker kan även tillhandahålla kompetens inom säkerhetsutrustning samt rutiner och regler.